Shop Long Phụng Yến's selection of fine, gourmet bird’s nests indulgences and gifts for all.

Long Phụng Yến SUPER (best) grade bird nests are selected by hand, separating them from the rest of the nests. Only less than 3% of all bird nests meet our team's stringent selection process for this grade. Bird nests that do not meet these criteria are then further graded into AAAAA, AAAA, AAA and lower grade nests.

100% natural pure bird nests.

Long Phụng Yến employs the highest standards of food processing practices that protect the integrity of the organic product and disallow irradiation, genetically modified ingredients (GMOs) or synthetic preservatives.

Hãy mua sắm các tổ yến hảo hạng, phẩm chất tốt của Long Phụng Yến làm món quà tặng quý giá.

Long Phụng Yến SIÊU HẠNG (tốt nhất) được lựa chọn bằng tay, được tách riêng với phần còn lại của yến. Chỉ dưới 3% của tất cả các tổ Yến đáp ứng được quá trình lựa chọn nghiêm ngặt do nhóm chúng tôi cho cấp hạng này. Yến không đáp ứng được các chỉ tiêu này sau đó được tiếp tục phân loại thành hạng AAA và yến cấp thấp hơn.

Long Phụng Yến, các tổ yến tinh khiết tự nhiên 100% hữu cơ.

Dùng các tiêu chuẩn cao nhất của việc thực hành về chế biến thức ăn bảo vệ tình trạng nguyên vẹn của sản phẩm hữu cơ và không để bị bức xạ, bị các thàh phần di truyền làm biến đổi (GMOs) hoặc bảo tôồn các sợi tổng hợp.