Genuine beauty starts from inside of our body.

"Beautiful skin" is highly attributed to our foods.

The rare and precious bird nests are traditionally regarded as effective supplement for beautiful skin. Long Phụng Yến contains Sialic Acid and Mucin-type Glycoprotein that release toxins from skin cells. It is suitable for anti-aging and softens the skin.

Many people consume yến for the following reasons:

  1. Beauty and Rejuvenation;
  2. Improve Hair, Skin and Nails Condition; and
  3. Recover from Fatigue.

For centuries, bird nests have been consumed as sacred medicine of perpetual youth and longevity in Asia, where it is well known that bird nests promote skin cell regeneration.

Some scientists claim that bird nests contains extremely high volume of sialic acid sugar chain. Sialic acid sugar chain, which exists on the surface of the skin, regulates the biological functions of sugar protein, Glycolipid and MPS complex. Sialic acid sugar chain stimulates the activation of cells.

Another ingredient abundantly present in Long Phụng Yến is Mucin-type glycoprotein. Mucin-type glycoprotein helps protect the surface of cells and the mucosal surface of the gastrointestinal tract against digestive enzyme.

For hundreds of years, bird nests had been accepted as a precious health food in China, where it was believed that bird nests have medical and health enhancing effects. Descriptions of such effects are found in the works of two famous practitioners of Chinese medicine in the Qing Dynasty.

Chinese medical practitioners accept the medical and health-enhancing effects of bird nests through centuries of observation and validation. Some people believe that bird nests can slow down the aging process. It is believed that white bird nests are rich in nutrients that provide health benefits, such as aiding digestion, increasing libido, improving the vocal cord, alleviating asthma, improving focus, and an overall benefit to the immune system.

Vẻ đẹp chân chính bắt đầu từ bên trong cơ thể của chúng ta.

Làn "Da đẹp" được đánh giá cao là do các loại thực phẩm của chúng tôi.

Các yến quý hiếm theo truyền thống được coi là sự bổ sung hiệu quả cho làn da đẹp. Long Phụng Yến chứa các Sialic Acid and Mucin-type Glycoprotein, giúp giải độc tế bào. Nó thích hợp trong việc làm mềm da và chống lão hóa.

 

Nhiều người tiêu thụ yến vì những lý do sau đây:

  1. Vẻ đẹp và trẻ hóa;
  2. Cải thiện điều kiện cho Tóc, Da và Móng; và
  3. Phục Hồi sự mệt mỏi.

Trong nhiều thế kỷ, yến đã được tiêu thụ như liều thuốc thiêng liêng của tuổi trẻ vĩnh viễn và tuổi thọ ở châu Á , nơi mà người ta biết rằng yến thúc đẩy tái tạo tế bào da.

Một số nhà khoa học cho rằng yến chứa hàm lượng đường sialic acid rất cao. Hàm lượng đường sialic acid mà tồn tại trên bề mặt của da, điều hòa các chức năng sinh học của protein đường, glycolipid và phân tử MPS. Hàm lượng đường Sialic axid kích thích sự hoạt hóa các tế bào.

Một thành phần khác có nhiều trong yến là glycoprotein loại Mucin.Glycoprotein loại Mucin giúp bảo vệ bề mặt của các tế bào và các bề mặt niêm mạc của đường tiêu hóa chống men tiêu hóa.

Trong hàng trăm năm, yến đã được chấp nhận như một thực phẩm sức khỏe quý ở Trung Quốc, nơi mà người ta tin rằng yến có tác dụng tăng cường sức khỏe và y khoa.Sự mô tả các hiệu ứng như vậy được tìm thấy trong các tác phẩm của hai nhà thuốc nổi tiếng về y học Trung Quốc trong triều đại nhà Thanh.

Các học viên y tế Trung Quốc chấp nhận những tác động y tế và nâng cao sức khỏe của yến qua nhiều thế kỷ quan sát và xác thực. Một số người tin rằng yến có thể làm chậm quá trình lão hóa. Người ta tin rằng yến trắng rất giàu chất dinh dưỡng mang lại các lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như trợ giúp tiêu hóa, làm tăng ham muốn tình dục, cải thiện dây thanh âm, làm giảm hen suyễn, nâng cao việc tập trung, và có lợi ích toàn bộ cho hệ thống miễn dịch.