>

America's Most Trusted Bird Nests.

At Long Phụng Yến, we sell 100% organic, natural pure bird nests. We employ the highest standards of food processing practices that protect the integrity of the organic product and disallow irradiation, genetically modified ingredients (GMOs) or synthetic preservatives.

Long Phụng Yến is the world's leading bird nests manufacturer of the highest quality bird nests. In order to ensure maximum control of quality and safety, Long Phụng Yến owns, maintains and operates its own bird nests producing farms.

Long Phụng Yến has a long tradition of birdnests processing leadership. We designed and developed many patented advanced bird nests processing systems, which allow cleaning naturally without the use of any chemicals. We start by producing the best bird nests from the farms, then further selecting the best from the best. That means selecting bird nests with clean and clear fibers, without defects and very few feathers. Then we implement our broad range of patented systems, resulting in a more effective cleaning process without the use of any chemicals.

We have always believed in better yến that are responsibly grown, naturally processed, ethically traded and proudly served. This allows us to distribute only the very best all-natural bird nests, to serve friends, neighbors, anyone who drops by. These amazing bird nests are the kind of bird nests that inspired us to open our doors, and what we've loved sharing everyday since.

Despite Long Phụng Yến 's high standards, we do not intend to rest on our laurels. We take advantage of every exciting opportunity to do even more and become even better. At Long Phụng Yến, we constantly expand our product line and services to meet our customers’ needs.

Shop Long Phụng Yến's selection of fine, gourmet bird’s nests indulgences and gifts for all.

Các tổ yến có thể ăn được được tín nhiệm nhất nước Mỹ.

Tại Long Phụng Yến, chúng tôi bán các tổ yến tinh khiết tự nhiên 100% hữu cơ. Chúng tôi dùng các tiêu chuẩn cao nhất của việc thực hành về chế biến thức ăn bảo vệ tình trạng nguyên vẹn của sản phẩm hữu cơ và không để bị bức xạ, bị các thàh phần di truyền làm biến đổi (GMOs) hoặc bảo tôồn các sợi tổng hợp.

Long Phụng Yến là nơi sản xuất yến hàng đầu thế giới về yến có chất lượng cao nhất. Để đảm bảo sự kiểm soát tối đa về chất lượng và an toàn, Long Phụng Yến sở hữu, duy trì và hoạt động các trang trại sản xuất yến riêng của mình.

Ngoài ra, Long Phụng Yến có một truyền thống lâu đời về sự lãnh đạo xử lý các tổ yến. Chúng tôi thiết kế và phát triển các hệ thống xử lý yến tiên tiến được cấp bằng sáng chế, cho phép làm sạch một cách tự nhiên mà không cần dùng bất kỳ hóa chất nào. Chúng tôi bắt đầu bằng cách sản xuất yến tốt nhất từ các trang trại, sau đó tiếp tục lựa chọn yến tốt nhất từ hạng tốt nhất. Điều đó có nghĩa là việc lựa chọn yến với các sợi sạch sẽ và trong, không có khuyết tật và rất ít lông. Sau đó chúng tôi thực hiện trên quy mô rộng của chúng tôi về hệ thống cấp bằng sáng chế, kết quả mang lại là một quá trình làm sạch có hiệu quả hơn mà không cần dùng bất kỳ hóa chất nào.

Chúng tôi đã luôn luôn tin tưởng với yến tốt hơn thì được phát triển một cách có trách nhiệm, xử lý một cách tự nhiên, kinh doanh có đạo đức và tự hào phục vụ. Điều này cho phép chúng tôi chỉ phân phối yến hoàn toàn tự nhiên tốt nhất, để phục vụ bạn bè, hàng xóm, bất cứ ai ghé thăm. Những yến tuyệt vời này là các loại yến truyền cảm hứng cho chúng tôi mở cửa của mình, và là điều mà chúng tôi thích chia sẻ hàng ngày kể từ lúc khởi đầu.

Mặc dù với các tiêu chuẩn cao của Long Phụng Yến, chúng tôi không có ý định nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của chúng tôi. Chúng tôi tận dụng mọi cơ hội hấp dẫn để làm thậm chí còn nhiều hơn nữa và càng trở nên tốt hơn. Tại Long Phụng Yến, chúng tôi không ngừng mở rộng dòng sản xuất và các dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu cho khách hàng của chúng tôi.

Hãy mua sắm các tổ yến hảo hạng, phẩm chất tốt của Long Phụng Yến làm món quà tặng quý giá.