Chinese medical practitioners accept the medical and health-enhancing effects of bird nests through centuries of observation and validation. Some people believe that bird nests can slow down the aging process. It is believed that white bird nests are rich in nutrients that provide health benefits, such as aiding digestion, increasing libido, improving the vocal cord, alleviating asthma, improving focus, and an overall benefit to the immune system.

 

 

Các học viên y tế Trung Quốc chấp nhận những tác động y tế và nâng cao sức khỏe của yến qua nhiều thế kỷ quan sát và xác thực. Một số người tin rằng yến có thể làm chậm quá trình lão hóa. Người ta tin rằng yến trắng rất giàu chất dinh dưỡng mang lại các lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như trợ giúp tiêu hóa, làm tăng ham muốn tình dục, cải thiện dây thanh âm, làm giảm hen suyễn, nâng cao việc tập trung, và có lợi ích toàn bộ cho hệ thống miễn dịch.