Another ingredient abundantly present in Long Phụng Yến is Mucin-type glycoprotein. Mucin-type glycoprotein helps protect the surface of cells and the mucosal surface of the gastrointestinal tract against digestive enzyme.

For hundreds of years, bird nests had been accepted as a precious health food in China, where it was believed that bird nests have medical and health enhancing effects. Descriptions of such effects are found in the works of two famous practitioners of Chinese medicine in the Qing Dynasty.

 

 

Một thành phần khác có nhiều trong yến là glycoprotein loại Mucin.Glycoprotein loại Mucin giúp bảo vệ bề mặt của các tế bào và các bề mặt niêm mạc của đường tiêu hóa chống men tiêu hóa.

Trong hàng trăm năm, yến đã được chấp nhận như một thực phẩm sức khỏe quý ở Trung Quốc, nơi mà người ta tin rằng yến có tác dụng tăng cường sức khỏe và y khoa.Sự mô tả các hiệu ứng như vậy được tìm thấy trong các tác phẩm của hai nhà thuốc nổi tiếng về y học Trung Quốc trong triều đại nhà Thanh.