Genuine beauty starts from inside of our body. 

"Beautiful skin" is highly attributed to our foods.

The rare and precious bird nests are traditionally regarded as effective supplement for beautiful skin. Long Phụng Yến contains Sialic Acid and Mucin-type Glycoprotein that release toxins from skin cells. It is suitable for anti-aging and softens the skin.

 

 

Vẻ đẹp chân chính bắt đầu từ bên trong cơ thể của chúng ta.

Làn "Da đẹp" được đánh giá cao là do các loại thực phẩm của chúng tôi.

Các yến quý hiếm theo truyền thống được coi là sự bổ sung hiệu quả cho làn da đẹp. Long Phụng Yến chứa các Sialic Acid and Mucin-type Glycoprotein, giúp giải độc tế bào. Nó thích hợp trong việc làm mềm da và chống lão hóa.